Historie

Søsterlogen er stiftet den 26. marts 1977.

Moderloge er søsterloge nr. 24 Eranthis.

Foreningen
Medlemstallet i vor moderloge nr. 24 ”Eranthis” var steget til over 100, da tanken om at oprette en ny loge kom på tale. Søster eksmester Kirsten Østergaard tog initiativet til at føre tanken ud i praksis. Der meldte sig 23 interesserede søstre, og den 5. februar 1976 blev det første møde om stiftelse af en rebekkaforening holdt.

Foreningens navn blev ”Primula”. Som formand valgtes søster Kirsten Brok-Kristensen og allerede den 3. april 1976 institueredes Rebekkaforeningen ”Primula”.

1976 blev et skelsættende år for søstreloger, idet det blev vedtaget, at søstrene nu kunne deltage i Storlogens arbejde på lige fod med brødrene. Dette bevirkede, at søster Kirsten Østergaard blev valgt til storskatmester og søster Kirsten Brok-Kristensen blev udnævnt til distriktsdeputeret storsire. Som ny formand for Rebekkaforeningen ”Primula” valgtes søster Lise Juul.

Institueringen
Rebekkaloge nr. 65 ”Primula” blev institueret den 26. marts 1977 af broder storsire Preben O. Rasmussen og søster deputeret storsire Grete Turley. Navnet er senere ændret til søsterloge nr. 65 ”Primula” og søstrene hedder nu Odd Fellow Søstre.
Søsterloge nr. 65 ”Primula”s første overmester blev søster Lise Juul.

Tiltaleformen i logesalen skulle være ”du”.  Efter ansøgning hos Storlogen fik ”Primula” lov til at synge åbningssangen på en anden melodi. Senere er slutsangen i alle søsterloger udskiftet med en ny, hvis tekst er skrevet af søster Gerda Christensen.

Søster Kirsten Brok-Kristensen var distriktsdeputeret storsire, indtil hun i 1980 blev valgt til deputeret storsire. Søster Lise Juul blev udnævnt til ny distriktsdeputeret storsire.  Begge søstre varetog med stor entusiasme deres embeder til 1988.

Da ”Primula” blev institueret, var der 34 søstre og 1 broder. Ved 10 års jubilæet var der 72 søstre, ved 20 års jubilæet var der 81 søstre, og nu i 2011 er der 103 søstre.

Diverse tiltag
14 af de søstre, der startede Primula, er stadig aktive søstre.

Søster Lise Juul tog initiativet til at oprette ”Primulakoret” i 1994. I dag – 2011 - er der over 20 sangglade søstre.

I logen har vi 4 litteraturkredse. Der bliver afholdt studiekredse og debataftener.

Der bliver hvert år afholdt nytårsloge i fællesskab med de øvrige 3 Horsens Odd Fellow Loger.

Med jævne mellemrum bliver der afholdt foredrag af udefra kommende foredragsholdere. Nogle af logens søstre holder også indlæg.

Vi besøger/har besøg af andre loger i Danmark. Derudover har vi en venskabsloge i Sverige.

25 års jubilæum
Ved logens 25 års jubilæum den 26. marts 2002 blev dagen markeret med festloge og festmiddag.  Hertil var blandt andet inviteret Storlogen. Broder storsire Hans Pedersen og hustru og øvrige storembedsmænd deltog. Ved jubilæet blev der uddelt flere donationer.
Som en gave fra ”Primulakoret ” uropførtes  ”Primulasymfonien”  med tekst af søster Gerda Christensen og musik af søster Lise Juul.

40 års jubilæum 

i foråret 2017 blev der holdt 40 års jubilæum, som blev fejret med maner. Om eftermiddagen blev der uddelt flere donationer. Vi mødtes igen om aftenen og jubilæet blev fejret på behørig vis, og 8 af de søstre, der var med til at starte Primula, deltog. 

Søsterloge nr. 65 ”Primula” har altid været en meget levende loge, som har forstået at følge med udviklingen.