Velkommen til søsterloge nr. 65 Primula I.O.O.F.

Søsterloge nr. 65 Primula holder møde den 2. og 4. onsdag i måneden. 

Logemøderne begynder kl. 19.00 og er opdelt i en officiel del, der foregår i logesalen med gradearbejde, officielle meddelelser mv., og den selskabelige del, som foregår i det selskabelige, hvor vi hygger os med spisning og sang mm. Logemøderne slutter altid omkring kl. 22.30.

Ordenens og dermed Logens formål er tæt knyttet til Den uafhængige Storloge for Kongeriget Danmark, I.O.O.F. og har følgende ordlyd:

"At udbrede venskabets, kærlighedens og sandhedens grundprincipper mellem menneskene, at styrke dem i kærlighed til Gud og deres næste og lære dem, at ord ikke er nok, men at disse lærdomme må omsættes i handling, for at hver enkelt efter bedste evne kan bidrage til menneskenes forbedring og fuldkommengørelse".

Påklædning til logemøderne er obligatorisk kort, sort kjole/nederdel. Ved festlige lejligheder lang, sort kjole/nederdel.

Kontakt logen

Skal udfyldes.
Skal udfyldes.
Skal udfyldes.
Skal udfyldes.
Skal udfyldes.
Invalid Input